Trenuj Swoje

Ciało

 

Nie ma znaczenia czy jesteś najlepszy. Najważniejsze jest, że robisz wszystko, aby być najlepszym.

Idź

 

Uwolnij swój

Umysł

 

Kiedy prowadzisz nie daj się wyprzedzić, kiedy zostajesz z tyłu nie poddawaj się. Im więcej wysiłku w coś włożysz, tym więcej będziesz z tego miał.

IDŹ

Header

     Kładziemy nacisk na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez naukę pływania oraz doskonalenie umiejętności pływackich. Uczymy naszych wychowanków, jak czerpać radość z pływania oraz staramy się zaszczepić w nich ideę pływania w duchu fair play. Pływanie w duchu fair play to zwycięstwo nie za wszelką cenę, liczą się okoliczności tego zwycięstwa i sposób w jaki zostaje osiągnięte. To właśnie fair play ma swego rodzaju dar, który polega na zjednywaniu ludzi, współpracy miedzy nimi, zawiązywaniu więzi w różnych środowiskach. Zasada fair play przenoszona jest także do życia codziennego, jest ona rozumiana wówczas jako respektowanie podstawowych norm etycznych, przestrzeganie regulaminów, prawideł, niekoniecznie pisanych, ale takich, które ukształtowały się w danej społeczności.

     Podczas zawodów przypominamy zawodnikom o pogratulowaniu konkurentom pływającym na torach obok poprzez podanie ręki jako wyraz szacunku i uznania. Zasady fair play, którymi kierują się zawodnicy KP Orka Przemyśl:
1. Przestrzegaj Regulaminu Krytej Pływalni w Przemyślu, Regulaminu Klubu Pływackiego Orka Przemyśl, Regulaminu Zawodów Pływackich  oraz przyjętych reguł.
2. Dotrzymuj słowa danego kolegom.
3. Zachowaj dobrą formę.
4. Bądź opanowany.
5. Szanuj swoich rywali.
6. Bądź dumny ze zwycięstwa, przyjmuj odważnie porażkę.
7. Zachowaj zdrową duszę i czyste serce w zdrowym ciele.

........................