Drukuj

Naszym głównym celem jest stworzyć grupę osób reprezentujących zweryfikowane, rzetelne informacje, zdolnych w pełni do wykonywania swojego zawodu, niosących bezpieczeństwo, komfort oraz pomoc innym. Weryfikacja umiejętności, usystematyzowanie i zdobycie wiedzy z zakresu metodyki nauczania to kwestie najważniejsze podczas kursu. Biorąc pod swoje skrzydła swoich kursantów, mniejszych czy większych musicie mieć pewność, że umiecie, wiecie, jesteście gotowi nauczać. Dlatego warto się szkolić - misją jest nauczanie i ważne by robić to dobrze.

Kurs instruktora sportu przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach sportowych, ośrodkach sportowych, na obozach i koloniach. Dodatkowo umożliwia prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli), prowadzenia zajęć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z daną specjalnością. Kurs może stanowić również odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już prowadzą zajęcia.

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz instruktorzy innych specjalności z legitymacją instruktorską.

Cena całkowita kursu: 750 zł.

Wymagania:

Miejsce zajęć: Przemyśl

Płatność:

Opłaty za kurs można dokonać na dwa sposoby:

Do przygotowania na pierwsze zajęcia:

Wyposażenie potrzebne na zajęcia praktyczne:

 Uzyskane uprawnienia i wydawane dokumenty:

Każdy absolwent kursu, który pozytywnie zaliczy egzamin końcowy otrzymuje od nas komplet dokumentów stanowiących podstawę uprawnień instruktora sportu:

Każdy dokument wydany przez placówkę rejestrowany jest w Bazie Absolwentów.

Uprawnienia nadawane przez Instytucję Szkoleniową SUN-PROTECT Bartłomiej Wołoszyn są pełnoprawnymi dokumentami do podjęcia pracy w charakterze instruktora pływania. 

 

Skontaktuj się z nami: