Drukuj

Korzyści z ukończenia kursu:

W programie m.in. zagadnienia:

Wymagania:  ukończone 18 lat, wykształcenie średnie, niekaralność, posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi.

Koszt kursu: 240,00 zł

Absolwent kursu po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Skontaktuj się z nami: