Trenuj Swoje

Ciało

 

Nie ma znaczenia czy jesteś najlepszy. Najważniejsze jest, że robisz wszystko, aby być najlepszym.

Idź

 

Uwolnij swój

Umysł

 

Kiedy prowadzisz nie daj się wyprzedzić, kiedy zostajesz z tyłu nie poddawaj się. Im więcej wysiłku w coś włożysz, tym więcej będziesz z tego miał.

IDŹ

Header

Misja

Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności pływania i bezpieczeństwa na wodach, a w szczególności nauki pływania. Propagowanie sportowego tryby życia, rywalizacji sportowej w konkurencjach pływackich, wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Realizowanie wśród społeczeństwa szerokiej edukacji w zakresie zasad bezpiecznej kąpieli, udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego korzystania z rekreacyjnego i sportowego sprzętu pływającego. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych stowarzyszenia.

Jak to się zaczęło    

Sekcja pływacka działała początkowo przy Uczniowskim Klubie Sportowym Szkoły Podstawowej nr 14. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudnił wówczas trenerów, sponsorował udział pływaków w zawodach. Już pierwszy rok pokazał, że zainteresowanie pływaniem w naszym mieście jest duże. Dzięki ciężkiej pracy trenerów oraz zawodników zaczęliśmy odnosić pierwsze sukcesy, zdobywaliśmy medale oraz nagrody na wielu rankingowych zawodach. Docenieniem naszych starań było powołanie do Kadry Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego dwóch naszych zawodniczek (Natalia Szymańska, Weronika Pacławska), jedna z nich została szczególnie doceniona w naszym mieście i za swoje osiągnięcia została nagrodzona w XXXVII Konkursie-Plebiscycie czytelników „Życia Podkarpackiego” na 10 najpopularniejszych sportowców 2011 roku zajmując drugie miejsce. W pierwszej dziesiątce znalazły się wówczas trzy zawodniczki naszego klubu. Pływanie jest życiową pasją nie tylko zawodników, ale także trenerów, dlatego też ciężko było się pogodzić z likwidacją sekcji pływackiej z przyczyn finansowych i zakończeniem współpracy z Przemyskiem Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Wówczas dzięki inicjatywie rodziców powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpiecznego Pobytu Twojego Dziecka Nad Wodą „Orka” Przemyśl, przy którym powstał Klub Pływacki "Orka" Przemyśl. Mimo licznych problemów (treningowych, kadrowych) ciągle szkolimy młodzież, wyjeżdżamy do wielu miast reprezentując i rozsławiając Przemyśl w zawodach pływackich i sami kilka razy w roku organizujemy zawody pływackie w Przemyślu. Jesteśmy pomysłodawcą i organizatorem Otwartych Mistrzostw Przemyśla w pływaniu pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla. Impreza ta każdego roku przyciąga na przemyski basen setki osób.

W naszym klubie trenuje wielu licencjonowanych zawodników, ale nie tylko gdyż prowadzimy naukę pływania dla osób w każdym wieku. Nie jesteśmy ukierunkowani na same sukcesy sportowe, pływanie to przede wszystkim świetny sposób spędzania wolnego czasu. Uczymy naszych wychowanków jak czerpać radość z pływania. Niestety z przyczyn od nas niezależnych wielu rodziców nie może zapisać swoich pociech na zajęcia nauki pływania. Powodem zaistniałej sytuacji jest brak  odpowiedniego zaplecza (tylko jedna przestarzała kryta pływalnia). Pokazuje to, jak bardzo w naszym mieście uboga jest oferta ukierunkowana na naukę i doskonalenie pływania. Młodzież pływająca w naszym klubie w niedalekiej przyszłości założy rodziny i będzie chciała pójść ze swoimi dziećmi na basen kontynuować to co zaszczepiono im w młodości. Niestety jedyna pływalnia w naszym mieście jest przepełniona, co utrudnia dostępność do uprawiania sportów pływackich i rekreacji. Brak jest jakichkolwiek atrakcji dla małych dzieci motywujących je do przezwyciężenia strachu i wstydu. Osoby dobrze pływające, posiadające nienaganną technikę pływania nigdy nie zrezygnują z przyjemności jaką daje im pływanie. Pływanie jest wartością utylitarną i naszym obowiązkiem jest zapewnić młodym ludziom dostęp do nauki pływania.

 

Jesteśmy pomysłodawcą oraz organizatorem Maratonu pływackiego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Charytatywnego Nocnego Maratonu Pływackiego w Przemyślu. Imprezy, w której biorą udział wszyscy, bez względu na płeć oraz wiek. Celem tych wydarzeń jest uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, integracja mieszkańców podczas ważnego święta narodowego oraz pokazanie tego, że wspólnie możemy wiele. Najstarszy zawodnik, jak dotąd liczył sobie 77 lat, najmłodszy 6 lat.

........................